• : 0217-2313314
  • info@navalehearingclinic.com

संपर्क माहिती

नवले स्पीच व हिअरींग क्लिनिक ™

संपर्क व्यक्ती

नाव : श्री. नवले रविशंकर राजशेखर
पात्रता : M.ASLP (Mumbai)
फोन क्रमांक : (०९१) ९३७२१०७३६२ | (०२१७) २३७९९२६

नाव : श्री. नवले रोहित राजशेखर
पात्रता : M.ASLP (Mumbai)
फोन क्रमांक : (0217)2313314

क्लिनिक पत्ता : ब्लॉक क्रमांक 17, व्होडाफोन स्टोअर मागे, 3 रा मजला, वेलनेस झोन, सात रस्ता, रोटरी उघान समोर, सोलापूर.

SEND US A MESSAGE